Forum Gündemi :
1,141 Toplam Yorum Sayısı
1,091 Toplam Konu Sayısı
69 Toplam Üye Sayısı
9.68 Günlük Ortalama Yorum
9.25 Günlük Ortalama Konu
0.59 Günlük Ortalama Kayıtlar
16.54 Üye Başına Ortalama Yorum
15.81 Üye Başına Ortalama Konu
0.05 Konu Başına Yorum
17.39% Yorum Yazanların Ortalama